user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

Số 1.2021

TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CỦA VIÊN NANG THÔNG XOANG VƯƠNG HV TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

date05/05/2021 view83

TÁC DỤNG cHỐNG VIÊM CỦA viên nang THÔNG XOANG VƯƠNG HV TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Bùi Tứ2*,  Lê Thị Thanh Nhạn1**, Phạm Ngọc Thảo3, Nguyễn Hoàng Ngân3

1-Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

2-Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng

3-Học viện Quân Y

     Mục tiêu: Đánh giá tác dụng chống viêm cấp và mạn của viên nang Thông xoang vương HV  trên động vật thực nghiệm. Phương pháp: Tác dụng chống viêm cấp được đánh giá trên mô hình gây viêm màng bụng ở chuột nhắt trắng. Tác dụng chống viêm mạn được đánh giá trên trên mô hình gây u hạt ở chuột cống trắng. Kết quả: Thông xoang vương HV liều 960 mg/kg/24h và 1920 mg/kg/24h uống trong 5 ngày thể hiện tác dụng chống viêm cấp trên mô hình gây viêm màng bụng ở chuột nhắt trắng, làm giảm thể tích dịch rỉ viêm, giảm hàm lượng protein và số lượng bạch cầu trong dịch rỉ viêm (p < 0,05 so với lô chứng bệnh lý), tương đương so với diclofenac 15mg/kg/24h. Viên nang Thông xoang vương HV liều 560mg/kg/ngày và liều 1120mg/kg/ngày uống trong 7 ngày thể hiện tác dụng chống viêm mạn trên mô hình gây u hạt ở chuột cống trắng, làm giảm trọng lượng u hạt tươi (sau bóc tách) và trọng lượng u hạt khô (sau sấy khô), với p < 0,05 so với lô chứng bệnh lý, tương đương so với prednisolon liều 15mg/kg/24h. Kết luận: Viên nang Thông xoang vương HV có tác dụng chống viêm cấp và chống viêm mạn trên động vật thực nghiệm.

Từ khóa: chống viêm, Thông xoang vương HV, động vật thực nghiệm.

 

EVALUATION THE ACUTE AND CHRONIC ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF THONG XOANG VUONG HV CAPSULES IN EXPERIMENTAL ANIMALS

Le Thi Thanh Nhan1, Bui Tu2,  Pham Ngoc Thao3, Nguyen Hoang Ngan3

1Vienam University of Traditional Medicine

2Da Nang Traditional Medicine Hospital

3Vietnam Military Medical University

 

Objective: Evaluating the acute and chronic anti-inflammatory effects of  Thong xoang vuong HV capsules in experimental animals. Methods: Acute anti-inflammatory effect was evaluated on peritonitis model in Swiss mice. Chronic anti-inflammatory effect was evaluated on the granuloma model in Wistar rats. Results: Thong xoang vuong HV at dose 960 mg/kg/24h and 1920 mg/kg/24h orally for 5 days showed acute anti-inflammatory effect on the model of peritonitis in Swiss mice, reduced inflammatory fluid volume, decreased protein level and white blood cell count in inflammatory exudate (p < 0.05 compared to model group), equivalent to diclofenac 15 mg/kg/24h. Thong xoang vuong HV at dose 560mg/kg/day and dose of 1120mg/kg/day orally for 7 days showed chronic anti-inflammatory effect on the the granuloma model in Wistar rats, reducing the weight of wet granuloma (post-dissection) and weight of dry granuloma (after drying), with p <0.05 compared to the pathology group, equivalent to Prednisolon at dose of 15mg/kg/24h. Conclusion: Thong xoang vuong HV capsule has acute and chronic anti-inflammatory in experimental animals.

Keywords: anti-inflammatory, Thong xoang vuong HV, experimental animals.

Tải toàn văn: vui lòng liên hệ và đặt hàng tapchi@sinhlyhoc.com.vn 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow