user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
Số 1.2021

TÁC DỤNG CẢI THIỆN DÒNG TIỂU CỦA VIÊN NANG TIỀN LIỆT HV TRÊN CHUỘT CỐNG TRẮNG TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT

TÁC DỤNG cải thiện dòng tiểu CỦA viên nang Tiền liệt HV TRÊN chuột cống trắng tăng sản lành tính tuyến tiền liệt

Nguyễn Văn Hùng1,*, Lưu Minh Châu2, Nguyễn Hoàng Ngân3, Lê Thị Thanh Nhạn2,**

1-Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng

2-Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

3-Học viện Quân Y

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng cải thiện dòng tiểu của viên nang Tiền liệt HV trên mô hình gây tăng sản lành tính tuyến tiền liệt chuột cống trắng bằng testosterone propionate (TP). Phương pháp: chuột cống trắng được tiêm dưới da TP liều 3mg/kg/24h hoặc dầu vừng (lô chứng sinh lý), đồng  thời cho uống Tiền liệt HV (lô trị 1, trị 2), Dutasteride (lô tham chiếu) hoặc nước muối sinh lý (lô chứng và lô mô hình) trong 28 ngày liên tục. Kết quả: Tiền liệt HV liều 700mg/kg/24h và 1400mg/kg/24h làm giảm số lần tiểu tiện, tăng thể tích mỗi lần tiểu tiện (p < 0,01 so với chứng mô hình). Kết luận: Viên nang Tiền liệt HV có tác dụng cải thiện dòng tiểu trên chuột cống trắng gây tăng sản lành tính tuyến tiền liệt bằng testosterone propionate.

Từ khóa: tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, chuột cống trắng, dòng tiểu.

 

 

 

EVALUATIONS THE URINARY FLOW IMPROVEMENT EFFECT OF “TIEN LIET HV” CAPSULES ON MODEL OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA IN WISTAR RATS

Nguyen Van Hung1 , Luu Minh Chau2, Nguyen Hoang Ngan3, Le Thi Thanh Nhan2

[1]Da Nang Traditional Medicine Hospital

2Vietnam University of Traditional Medicine

3Vietnam Military Medical University

 

 

 

Objective: Evaluating the urinary flow improvement effect of  Tien liet HV capsules on model of benign prostatic hyperplasia in Wistar rats using testosterone propionate (TP). Methods: Wistar rats were injected subcutaneously with TP at a dose of 3mg/kg/24h or with sesame oil (physiological control group), and given Tien liet HV (treatment 1 and 2 groups), Dutasteride (reference group) or physiological saline (control and model groups) for 28 consecutive days. Results: Tien liet HV at dose 700mg/kg/24h and 1400mg/kg/24h reduced the number of urination times, increased volume per urination (p < 0.01 compared to the model groups). The effect of improving the urinary flow of Tien liet HV is better but not statistically significant compared with Dutasteride 25µg/kg/24h. Conclusions: Tien liet HV capsules have the effect of improving urine flow on benign prostatic hyperplasia induced by testosterone propionate in Wistar rats.

Key words: benign prostatic hyperplasia, rats, urinary flow.

Tải toàn văn: vui lòng liên hệ và đặt hàng tapchi@sinhlyhoc.com.vn 

arrow