user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

SỰ KIỆN

Fanpage

Bài viết nổi bật

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM LẦN 2 NĂM 2019

date12/08/2019 view112

 

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM LẦN 2 NĂM 2019

BÀN VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP

 

 

1. Địa điểm, thời gian, thành phần

- Địa điểm: Văn phòng Hội Sinh lý học Việt Nam, Hội trường họp Bộ môn Sinh lý học, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Phố Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Thời gian: 9h00 – 11h30

- Thành phần:

+ Chủ trì: GS.TS. Lê Quý Phượng, Chủ tịch Hội Sinh lý học Việt Nam

+ Thư ký: PGS.TS. Lê Đình Tùng, Tổng thư ký Hội Sinh lý học Việt Nam

+ Số lượng thành viên dự họp: 18 thành viên

 

 

2. Nội dung họp

- Báo cáo về công tác tuyển chọn bài báo đăng và phát hành tạp chí: đã thanh toán phản biện và phát hành tạp chí số 1, 2 năm 2019

- Về tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập: dự kiến tổ chức vào thứ 7, ngày 9/11/2019, tại Đại học Y Hà Nội. Số 1, Phố Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Phân công các ban chuyên trách lâm thời để tổ chức sự kiện

+ Ban tổ chức: gồm 13 thành viên

1.      GS.TS. Lê Quý Phượng

2.      GS.TS. Phạm Thị Minh Đưc

3.      PGS.TS. Lê Thu Liên

4.      PGS.TS. Vũ Đăng Nguyên

5.      PGS.TS. Nguyễn Tùng Linh

6.      PGS.TS. Trần Hải Anh

7.      PGS.TS. Tạ Tuyết Bình

8.      PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên

9.      TS. Hoàng Khánh Hằng

10.    PGS.TS. Trần Minh Hậu

11.    PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh

12.    PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

13.    TS. Tô Thanh Thúy

+ Tiểu ban Tài chính: gồm có 7 thành viên. Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Nguyễn Tùng Linh. Các thành viên gồm: PGS.TS. Vũ Đăng Nguyên, TS. Nguyễn Quốc Khoa, PGS.TS. Trần Văn Riệp, GS.TS. Lê Quý Phượng, PGS.TS. Lê Đình Tùng, PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên.

Thư ký: Đoàn Vân Du

+ Tiểu ban Nội dung: gồm có 8 thành viên. Trong đó có Trưởng tiểu ban: GS.TS. Phạm Thị Minh Đức. Các ủy viên gồm có: PGS.TS. Lê Thu Liên, PGS.TS. Tạ Tuyết Bình, PGS.TS. Nguyễn Bạch Ngọc, PGS.TS. Lê Ngọc Hưng, PGS.TS. Lê Văn Sơn

Thư ký: Cao Hồng Phúc, Lê Văn Quân

+ Tiểu ban khen thưởng: gồm có 4 thành viên. Trong đó, Trưởng tiểu ban: GS.TS. Lê Quý Phượng. Các thành viên khác gồm có: PGS.TS. Nguyễn Tùng Linh, PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh

Thư ký: Cao Hồng Phúc

Khen thưởng tập thể: Huân chương lao động hạng Nhì cho Hội Sinh lý học Việt Nam

Khen thưởng cá nhân: Giấy khen cho cá nhân của Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam: 21 cá nhân, Giấy khen của Tổng hội Y học Việt Nam: 8 cá nhân

- Danh sách báo cáo khoa học (dự kiến):

1.      Tổng quan Giải Nobel Y học Sinh lý học (TS. Nguyễn Thanh Hương)

2.      Tổng quan về Các trung tâm thần kinh và hành vi (TS. Lê Văn Quân)

3.      Tổng quan về Đột biến gen hữu ích trên động vật (TS. Tô Thanh Thúy)

4.      Có 01 báo cáo từ Giáo sư Sinh lý học, ĐH Yonsei Hàn Quốc

5.      Có 01 báo cáo từ Giáo sư Sinh lý học, Nhật Bản

6.      Có 01 báo cáo từ Giáo sư Sinh lý học, Malaysia

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow