user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

GIỚI THIỆU

Fanpage

Bài viết nổi bật

 • LỊCH SỬ

  LỊCH SỬ

  Hội Sinh lý học Việt Nam được thành lập dưới sự chỉ đạo của Ủy ban khoa học Nhà nước (UBKHNN), tổ chức thành lập một Hội khoa học chuyên ngành Sinh lý học để các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu Sinh lý học có cơ hội trao đổi chuyên môn nghề nghiệp.

 • ĐIỀU LỆ

  ĐIỀU LỆ

  Tiêu chuẩn của Hội viên Hội sinh lý học Việt Nam phải là những nhà khoa học nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực Sinh lý học và các chuyên ngành có liên quan.

 • ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

  ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

  Đơn vị thành viên là các tổ chức dưới cấp hội của Hội Sinh lý học Việt Nam.

 • HỘI VIÊN

  HỘI VIÊN

  Hội viên Hội Sinh lý học Việt Nam là những nhà khoa học nghiên cứu, giảng dạy, làm việc trong lĩnh vực Sinh lý học và các chuyên ngành có liên quan

arrow