user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
ĐIỀU LỆ
  • ĐIỀU LỆ HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM

    ĐIỀU LỆ HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM

    date15:30:11 PM 14/03/2019 view564

    Tiêu chuẩn bắt buộc của thành viên Hội Sinh lý học Việt Nam phải là những nhà khoa học nghiên cứu, giảng dạy ở chuyên ngành Sinh lý học hoặc các chuyên ngành có liên quan

arrow