user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

Số 1.2021

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM NHU ĐỘNG RUỘT CỦA BÀI THUỐC “ĐẠI TRÀNG - HV”

date05/05/2021 view67

 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG giảm nhu động ruột của bài thuốc “Đại tràng - HV” trên động vật thực nghiệm

Phạm Ngọc Linh1,*, Trần Anh Tuấn2,**, Nguyễn Trọng Nghĩa3, Nguyễn Hoàng Ngân4

1-Bệnh viện Châm cứu trung ương

2-Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

3-Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108

4-Học viện Quân y

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng giảm nhu động ruột của cao chiết nước bài thuốc “Đại tràng HV” trên động vật thực nghiệm. Phương pháp: Đánh giá tác dụng giảm nhu động ruột thông qua thử nghiệm đo biên độ và tần số co bóp của ruột thỏ cô lập theo phương pháp Magnus, và phương pháp đo độ di động của chất chỉ thị màu trong lòng ruột chuột nhắt trắng theo phương pháp của Dobrescu. Kết quả: Cao chiết nước bài thuốc “Đại tràng - HV” khi thử trên ruột thỏ cô lập làm giảm tần số co bóp khi thử ở nồng độ 2% (p < 0,05) và 3% (p < 0,01), giảm biên độ co bóp khi thử ở nồng độ 1%, 2% (p < 0,05)  và 3% (p < 0,01) so với trước khi dùng thuốc. Khi cho chuột nhắt trắng uống liều 22g/kg/ngày và 44g/kg/ngày làm giảm nhu động ruột thông qua giảm độ di động của chất chỉ thị màu (than hoạt tính) trong lòng ruột (p < 0,05 so với lô chứng). Tác dụng này của “Đại tràng - HV” tương đương với Duspatalin 80 mg/kg/ngày. Kết luận: cao chiết nước bài thuốc “Đại tràng HV có tác dụng làm giảm nhu động ruột trên động vật thực nghiệm.

Từ khóa:Đại tràng HV”, nhu động ruột, động vật thực nghiệm.

 

INVESTIGATION ON EFFECTS OF REDUCING PERISTALSIS OF THE WATER EXTRACT OF “DAI TRANG HV” REMEDY ON EXPERIMENTAL ANIMALS

Pham Ngoc Linh1, Tran Anh Tuan2, Nguyen Trong Nghia3, Nguyen Hoang Ngan4

1National Hospital of Acupuncture

2Vietnam University of Trational Medicine

3108 Military Central Hospital

4Vietnam Military Medical University

Objective: To evaluate the effect of reducing peristalsis of the water extract of "Dai trang HV" remedy on experimental animals. Methods: Evaluate the effect of reducing peristalsis by measuring the amplitude and frequency of contraction of rabbit intestines isolated by Magnus method, and measuring the mobility of color indicator in the in the intestines of the Swiss mice according to Dobrescu's method. Results: The water extract of "Dai trang HV" remedy when tested on isolated rabbit intestines reduced the frequency of contractions at concentrations of 2% (p<0.05) and 3% (p<0.01), decreased amplitude of contractility at concentrations of 1%, 2% (p<0.05) and 3% (p<0.01) compared to before using the drug. When giving Swiss mice at dose of 22g/kg/day and 44g/kg/day reduces peristalsis by reducing the mobility of color indicator (activated carbon) in the intestine ( p<0.05 compared to the control group). This effect of " Dai trang HV" is equivalent to Duspatalin 80 mg/kg/day. Conclusions: The water extract of "Dai trang HV" remedy had a effect on reducing peristalsis in experimental animals.

Key words: "Dai trang HV", peristalsis, experimental animals.

Tải toàn văn: vui lòng liên hệ và đặt hàng tapchi@sinhlyhoc.com.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow