user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
Số 2.2021

ĐẶC ĐIỂM SARCOPENIA Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI CÓ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH

date25/06/2021 view26

 ĐẶC ĐIỂM SARCOPENIA Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI CÓ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH

Nguyễn Thị Thu Hương , Nguyễn Trung Anh,
Vũ Thị Dịu, Vũ Thị Thanh Huyền
 
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỉ lệ và đặc điểm của sarcopenia ở người cao tuổi có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 363 người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) giai đoạn ổn định từ 60 tuổi trở lên khám và điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Đối tượng nghiên cứu được đo khối lượng cơ toàn thân bằng máy X quang hấp phụ năng lượng kép và được chẩn đoán sarcopenia dựa vào tiêu chuẩn của Hiệp hội Châu Á về sarcopenia. Kết quả: tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 70,7 ± 8,3 (năm), tỉ lệ nam là 60,3%. Tỉ lệ sarcopenia trong nhóm nghiên cứu là 45,2%. Trong nhóm người bệnh nghiên cứu có 74,6% người bệnh giảm khối lượng cơ toàn thân theo chiều cao (ASMI), 68,3% có giảm sức mạnh cơ tay (HGS) và 42,7% có giảm tốc độ đi bộ. Tuổi càng cao thì khối lượng cơ toàn thân theo chiều cao, sức mạnh cơ tay và tốc độ đi bộ càng giảm. Kết luận: Nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ sarcopenia khá cao (45,2%) ở người bệnh cao tuổi có COPD giai đoạn ổn định. Tuổi càng cao, khối lượng cơ toàn thân theo chiều cao, sức mạnh cơ tay, tốc độ đi bộ càng giảm dần có ý nghĩa thống kê. Sàng lọc và chẩn đoán sớm sarcopenia ở người bệnh COPD cao tuổi là rất cần thiết.
Từ khóa: Sarcopenia, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, người cao tuổi.
 
SUMMARY
PREVALANCE AND CHARACTERISTICS OF SARCOPENIA IN OLDER PATIENTS WITH
STABLE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Huong Thi Thu Nguyen, Anh Trung Nguyen,
Diu Thi Vu, Huyen Thi Thanh Vu
 
Objectives: To determine the rate and characteristics of sarcopenia in older patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. Subjects and methods: a cross-sectional descriptive study on 363 stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients aged ≥ 60 years old examined and treated at the National Geriatrics Hospital and 19-8 Hospital. Study subjects were measured appendicular skeletal muscle with dual energy adsorption radiographs and diagnosed with sarcopenia based on the criteria of Asian Working Group for sarcopenia – AWGS. Results: Average age of study subjects was 70.7 ± 8.3 (years), male rate was 60.3%. The prevalence of sarcopenia in the study group was 45.2%. 74.6% of patients had a decrease in total appendicular skeletal muscle according to height (ASMI), 68.3% had a decrease in handgrip strength (HGS) and 42.7% had a decrease in walking speed. The ASMI, handgrip strength and walking speed decreased with age. Conclusion: The study highlighted a high rate of sarcopenia (45.2%) in elderly patients with stable stage COPD. The ASMI, handgrip strength and walking speed decreased with age. Therefore, it is necessary to screening and early diagnosis of sarcopenia in elderly COPD patients.
Key words: Sarcopenia, chronic obstructive pulmonary disease, elderly.
 
 Tải toàn văn: vui lòng đặt hàng theo email: tapchi@sinhlyhoc.com.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow