user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

Báo cáo hàng năm

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM NĂM 2010

date14/03/2019 view192

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    C/V số: ......./VII - SLH

                         V/v: Báo cáo công tác Hội năm 2010

 

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2010

 

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1.1. Hội Sinh lý học Việt Nam có gần 300 hội viên, đã thành lập được một số chi hội là:

- Chi hội Chẩn đoán chức năng.   

- Chi hội sinh lý học TP Huế.  

- Chi Hội Sinh lý học Hải phòng.

- Chi Hội Sinh lý học TP Hồ Chí Minh.       

1.2.  Ban chấp hành Hội Sinh lý học Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2012 bao gồm 39 người.

Chủ tịch Hội nhiệm kỳ VII (2008-2012): GS.TS. Lê Quý Phượng.

Chủ tịch danh dự: GS.TS. Phạm Thị Minh Đức

 Địa chỉ trụ sở của Hội: Hội Sinh lý học Việt Nam, Số 141, Phố Nguyễn Thái Học , Quận Ba Đình, TP Hà Nội. ĐT: 043. 7338643; Fax: 043.7334419.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 

- Tham gia biấn soạn cuốn “Từ điển bách khoa y học” do tổng hội y học vn tổ chức.

- Đã bổ sung các thành viên vào ban biên tập Tạp chí SLHVN và các thành viên trong ban Thư ký, phục vụ cho các hoạt động của Hội

- Đã phátt hành và nộp lưu chiểu Tạp chí SLHVN 4 số trong năm 2010

- Đã tổ chức 02 lần sinh hoạt khoa học tại Viện NCKHTDTT và tại Đại học Vinh.

- Tổ chức thành công Hội nghị khoa học Hội SLHVN lần thứ VIII và tổ chức thành công Đại Hội Chi Hội Chẩn đoán chức năng.

- Trong năm đã tiếp đoàn kiểm tra của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế và Vụ phi chính phủ, Bộ nội vụ về các hoạt động của Hội.

3. KINH PHÍ CỦA HỘI

Chủ yếu từ nguồn hội phí của các hội viên, không được Nhà nước, Bộ Y tế, cũng như các tổ chức nước ngoài hỗ trợ.

4. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ  HỘI

4.1. Hội đã đặt văn phòng chính thức tại Viện Nghiên cứu Khoa học Thể dục thể thao số 141 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

4.2. Thường trực Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ VII có lịch họp định kỳ hàng quý.

4.3. Hội cũng đã gửi đầy đủ các báo cáo do các cơ quan trên yêu cầu.

5ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỘI

Hội Sinh lý học Việt Nam là một tổ chức hoạt động ngành nghề của những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu Sinh lý học và Chẩn đoán chức năng trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, điều trị, quản lý khoa học - công nghệ và sản xuất trong cả nước tự nguyện gia nhập Hội. Hoạt động của Hội được điều hành bởi một Ban chấp hành gồm những người có tâm huyết với Hội, luôn năng động và sáng tạo trong công tác Hội. Do vậy Hội đã tập hợp, đoàn kết được các nhà khoa học chuyên ngành Sinh lý học và Chẩn đoán chức năng trong cả nước, với những hoạt động thiết thực nhằm giúp nhau nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như áp dụng các thành quả của khoa học Sinh lý học vào thực tiễn Việt Nam.

Tóm lại qua 1 năm hoạt động Hội SLHVN đã thực hiện được nội dung các công việc theo đúng phương hướng kế hoạch đã đề ra từ năm 2009 cho năm 2010.

6. KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Tăng quyền cho các Hội chuyên ngành trong việc đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn. Có như vậy các Hội chuyên môn mới có điều kiện hoạt động kinh tế để hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn của Hội. Với tình trạng như hiện nay, kinh phí của Hội rất eo hẹp, làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Hội

 

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM NĂM 2011

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Tiếp tục củng cố các Hội trực thuộc Hội Sinh lý học VN. Rà soát lại danh sách hội viên và thu hội phí bằng cách đề nghị các Chi hội, Hội trực thuộc và các cụm hội viên gửi báo cáo về tình hình họat động cho BCH Hội, trong đó có báo cáo danh sách hội viên và nộp hội phí.

- Thực hiện nghiêm túc việc gửi các báo cáo công tác của Hội lên Bộ Nội vụ, Tổng hội Y học VN và các cơ quan cấp trên. Cử người tham dự đầy đủ các cuộc họp do các cấp trên triệu tập.

- Bổ sung nhân sự thay thế các vị trí còn thiếu như Ban thư ký Tạp chí SLHVN, Ban biên tập Tạp chí SLHVN và những vị trí cần thay thế cho công việc hiệu quả hơn.  

2. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Phát hành 4 số Tạp chí Sinh lý học Việt Nam

- Tổ chức hai Hội nghị khoa học chuyên ngành Sinh lý học:   Hội nghị khoa học lần thứ VIII vào năm 2010.       

- Tham gia biên soạn cuốn “Từ điển bách khoa Y học” do Tổng Hội Y học VN tổ chức.  

3. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp về công tác đối ngoại do cơ quan cấp trên triệu tập. - Duy trì quan hệ và tiếp tục hợp tác với các cá nhân và tổ chức khoa học trong n­ước và n­ước ngoài trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học Sinh lý học.

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2010

BCH Hội SLH VN

Chủ tịch Hội SLHVN

 

 

GS.TS. Lê Quý Phượng

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow