user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

Báo cáo hàng năm

Báo cáo tổng kết công tác Hội Sinh lý học Việt Nam năm 2009

date14/03/2019 view213

 Tổng hội y học Việt Nam                      CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Hội Sinh lý học Việt Nam                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      C/V số: ......./VII - SLH

V/v: Báo cáo công tác Hội năm 2009

 

Báo cáo tổng kết công tác Hội Sinh lý học Việt Nam năm 2009

 

1. Công tác tổ chức

1.1.            Hội Sinh lý học Việt Nam có gần 300 hội viên, đã thành lập được một số chi hội là:

- Chi hội Chẩn đoán chức năng.

- Chi hội sinh lý học TP Huế.

- Chi Hội Sinh lý học Hải phòng.

- Chi Hội Sinh lý học TP Hồ Chí Minh.      

1. 2.  Hội đã tổ chức thành công Đại Hội Đại biểu Hội Sinh lý học Việt Nam lần thứ VII  vào tháng 11 năm 2008 tại Đại học Y Thái Bình. Đại hội đã bầu ra được 39 vị vào Ban Chấp hành và GS.TS. Lê Quý Phượng được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ VII (2009- 2012). GS.TS. Phạm Thị Minh Đức là Chủ tịch danh dự.

            Thường trực Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ VII họp lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 2009 đã chính thức thông báo về quyết định công nhận danh sách Ban chấp hành Hội SLHVN của Tổng Hội Y học Việt Nam gồm 39 đồng chí.

1.3.            Địa chỉ trụ sở của Hội:

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM

HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM

141, NGUYỄN THÁI HỌC, HÀ NỘI

ĐT: 043. 7338643

FAX: 043.7334419

 

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM

TRỤ SỞ TẠP CHÍ SINH LÝ HỌC VIỆTNAM

141, NGUYỄN THÁI HỌC, HÀ NỘI

ĐT: 043. 7338643

FAX: 043. 7334419

 

- Số điện thoại liên lạc:

 Chủ Tịch Hội- GS.TS. Lê Quý Phượng- 0984 284 868

Tổng Thư ký Hội- TS. Tạ Tuyết Bình- 0912 324 799

 2.        Hoạt động của Hội  

-   Đã hoàn thành việc sửa đổi điều lệ của Hội nhiệm kỳ 2009-2012 và được Bộ Nội vụ thông qua.

-   Ban chấp hành nhiệm kỳ trước đã bàn giao công việc cho Ban chấp hành mới.

-   Đã bầu ra các tiểu ban phục vụ cho các hoạt động của Hội

-   Đã hoàn thành việc Bổ sung thông tin vào Tạp chí Sinh lý học Việt Nam

-   Đã phát hành và nộp lưu chiểu Tạp chí SLHVN tập 13, No1 tháng 4     

     năm 2009.

-     Đã phát hành và nộp lưu chiểu Tạp chí SLHVN tập 13, No2 tháng 8  

          năm 2009.

-   Đang tập hợp bài chuẩn bị cho phát hành Tạp chí SLHVN tập 13, số 3 vào tháng 12 năm 2009.

-   Dự kiến tổ chức sinh hoạt khoa học vào ngày 20 tháng 11 năm 2009 bao gồm 3 báo cáo khoa học.

 

3. Kinh phí của hội

Chủ yếu từ nguồn hội phí của các hội viên, không được Nhà nước, Bộ Y tế, cũng như các tổ chức nước ngoài hỗ trợ.

 

4. Công tác điều hành và quản lý  Hội

4.1. Hội đã đặt văn phòng chính thức tại Viện Nghiên cứu Khoa học Thể dục thể thao số 141 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

4.2. Thường trực Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ VII có lịch họp định kỳ hàng quý.

4.3. Đại diện của Hội tham dự đầy đủ các cuộc họp do Tổng hội Y học, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ban đối ngoại Trung ương Đảng  triệu tập .

4.4. Hội cũng đã gửi đầy đủ các loại báo cáo do các cơ quan trên yêu cầu.

 

5Đánh giá chung về hội

            Hội Sinh lý học Việt Nam là một tổ chức hoạt động ngành nghề của những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu Sinh lý học và Chẩn đoán chức năng trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, điều trị, quản lý khoa học - công nghệ và sản xuất trong cả nước tự nguyện gia nhập Hội. Hoạt động của Hội được điều hành bởi một Ban chấp hành gồm những người có tâm huyết với Hội, luôn năng động và sáng tạo trong công tác Hội. Do vậy Hội đã tập hợp, đoàn kết được các nhà khoa học chuyên ngành Sinh lý học và Chẩn đoán chức năng trong cả nước, với những hoạt động thiết thực nhằm giúp nhau nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như áp dụng các thành quả của khoa học Sinh lý học vào thực tiễn Việt Nam.

 

 

6. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước

Tăng quyền cho các Hội chuyên ngành trong việc đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn. Có như vậy các Hội chuyên môn mới có điều kiện hoạt động kinh tế để hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn của Hội. Với tình trạng như hiện nay, kinh phí của Hội rất eo hẹp, làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Hội.

 

                                                                 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

                                                                              BCH Hội SLH VN

                                                                            Chủ tịch Hội SLHVN


                                                                                    

                                                                                                         GS.TS. Lê Quý Phượng

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow