user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

Báo cáo hàng năm

Báo cáo công tác của Hội Sinh lý học Việt Nam năm 2004

date14/03/2019 view212

 Tổng hội y học Việt Nam             Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Hội sinh lý học Việt Nam                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      C/V số: ......./VI - SLH

V/v: Báo cáo công tác Hội năm 2004

 

Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2004

 

I. Công tác tổ chức

  1. 1.     Hội Sinh lý học Việt Nam có gần 300 hội viên, đã thành lập được một số chi hội là:

- Chi hội Chẩn đoán chức năng.

- Chi hội sinh lý học TP Huế.

-  Chi Hội Sinh lý học Hải phòng.

- Đang xúc tiến việc thành lập Chi Hội Sinh lý học TP Hồ Chí Minh.  

    Năm 2004 chưa thành lập thêm được Chi hội nào.

 

2. Hội đã tổ chức thành công Đại Hội Đại biểu Hội Sinh lý học Việt Nam lần thứ VI  vào ngày 2 tháng 3 năm 2004 tại Học viện Quân y. Đại hội đã bầu ra được 25 vị vào Ban Chấp hành và GS.TS. Phạm Thị Minh Đức được tái cử làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ VI (2004 - 2008).

          Thường trực Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ VI họp lần đầu tiên vào ngày 16 tháng 4 năm 2004 đã đề nghị bổ sung thêm 3 vị có số phiếu tín nhiệm quá bán tại Đại hội vào Ban chấp hành Hội. Đề nghị này đã được Tổng hội Y học Việt Nam ra quyết định công nhận.

          Như vậy, trong nhiệm kỳ VI  Hội có một Ban chấp hành gồm 28 vị.

 

3. Sửa đổi điều lệ Hội: BCH Hội đã thu thập được nhiều ý kiến đóng góp sửa đổi điều lệ của các hội viên và đã thông qua bản sửa đổi Điều lệ trước Đại hội VI. Hiện đang tiến hành thủ tục để trình Bộ Nội vụ thông qua bản sửa đổi Điều lệ.

 

4. Đã hoàn thành cuốn "Lịch sử Hội Sinh lý học Việt Nam" và đã gửi bản tóm tắt lên Tổng hội.

 

 

5. Tiếp tục củng cố hoạt động của các Chi hội, phát thẻ hội viên và thu hội phí năm 2004.

 

6. Kinh phí của Hội chủ yếu từ nguồn hội phí của các hội viên, không được Nhà nước, Bộ Y tế, cũng như các tổ chức nước ngoài hỗ trợ.

 

7. Trụ sở của Hội được đặt tại Bộ môn Sinh lý học - Trường Đại học Y Hà Nội. Hội không có biên chế chuyên trách về công tác Hội. Những người làm việc tại văn phòng của Hội là các cán bộ, nhân viên của Bộ môn Sinh lý học.

 

Đánh giá chung về tổ chức Hội:

          Hội Sinh lý học Việt Nam là một tổ chức hoạt động ngành nghề của những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu Sinh lý học và Chẩn đoán chức năng trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, điều trị, quản lý khoa học - công nghệ và sản xuất trong cả nước tự nguyện gia nhập Hội. Hoạt động của Hội được điều hành bởi một Ban chấp hành gồm những người có tâm huyết với Hội, luôn năng động và sáng tạo trong công tác Hội. Do vậy Hội đã tập hợp, đoàn kết được các nhà khoa học chuyên ngành Sinh lý học và Chẩn đoán chức năng trong cả nước, với những hoạt động thiết thực nhằm giúp nhau nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như áp dụng các thành quả của khoa học Sinh lý học vào thực tiễn Việt Nam.

 

II. Các hoạt động của hội trong năm 2004.

 

1. Đã tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ V nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ VI của Hội. Hội nghị có 20 báo cáo, trong đó có 12 báo cáo được xếp báo cáo tại Hội trường, còn 8 báo cáo được trình bày dưới hình thức poster.

 

2. Đã tổ chức được một Hội thảo về "Powerlab - những ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu Sinh lý học" .

 

3. Đã biên tập và phát hành được 3 số "Tạp chí Sinh lý học" (số 1,2,3 tập 8/2004)

 

4. Về nghiên cứu khoa học: Các hội viên Hội Sinh lý học đã cùng các cơ quan có liên quan tiến hành triển khai nhiều công trình NCKH về các lĩnh vực điều tra các chỉ số sinh học của người Việt Nam, nghiên cứu các phương pháp luyện tập thể dục- thể thao nhằm phục hồi và nâng cao sức khoẻ, nghiên cứu các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu thăm dò chức năng tại các bệnh viện và các trường Đại học…

Tuy Hội không có một chương trình hoặc một đề tài nghiên cứu riêng, nhưng các cán bộ của Hội đều là chủ nhiệm các chương trình, đề tài, dự án các cấp và đã phối hợp chặt chẽ với Hội trong công tác nghiên cứu khoa học.

 

III. Công tác điều hành và quản lý  Hội.

 

1. Hội đã đặt văn phòng chính thức tại phòng 11 - nhà B2 - Số 1 phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa  - Hà Nội (Tại bộ môn Sinh lý học - Trường Đại học Y Hà Nội) Tel: 8523798 - 205, Email: hoislhvn@ hmu.edu.vn.

 

2. Thường trực Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ VI đã họp kiểm điểm công tác tiến hành Đại hội vừa qua và đề xuất kế hoạch hoạt động của Hội cho thời gian tới.

 

3. Đại diện của Hội tham dự đầy đủ các cuộc họp do Tổng hội Y học, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ban đối ngoại Trung ương Đảng  triệu tập .

 

4. Hội cũng đã gửi đầy đủ các loại báo cáo do các cơ quan trên yêu cầu.

 

IV. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước

Tăng quyền cho các Hội chuyên ngành trong việc đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn. Có như vậy các Hội chuyên môn mới có điều kiện hoạt động kinh tế để hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn của Hội. Với tình trạng như hiện nay, kinh phí của Hội rất eo hẹp, làm hạn chế hiệu quả hoạt động của Hội.

 

                                                                             Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004

                                                                                           TM. BCH Hội SLH VN

                                                                                           Phó chủ tịch Hội SLHVN

Nơi gửi: 

- Như trên.

- Lưu VP Hội.

 

                                                                                GS.TS. Đỗ Công Huỳnh

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow