user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
Ban Biên Tập

Ban biên tập

Ban biên tập tạp chí Sinh lý học

 

Tổng biên tập 

                                               

GS. TS. Phạm Thị Minh Đức


Phó tổng biên tập:

 

 

PGS. TS. Trần Hải Anh

PGS.TS. Nguyễn Tùng Linh

Ban biên tập:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Trần Hải Anh

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo          

PGS.TS. Tạ Tuyết Bình

GS.TS. Phạm Thị Minh Đức

TS. Hoàng Khánh Hằng

PGS.TS. Trần Minh Hậu

GS.TS. Đỗ Công Huỳnh

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên

PGS.TS. Lê Thu Liên

PGS. TS. Nguyễn Tùng Linh

PGS. TS. Nguyễn Bạch Ngọc

PGS.TS. Vũ Đăng Nguyên

GS.TS. Lê Quý Phượng

TS. Lê Đình Tùng

 

Thư ký biên tập:

 

TS. Phạm Ngọc Thảo

TS. Vũ Thị Thu

 

 

arrow