user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
Số 2.2021

ẢNH HƯỞNG CỦA NP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC VÀ MIỄN DỊCH TRÊN CHUỘT MANG KHỐI U RẮN SARCOMA TG180

date25/06/2021 view269

ẢNH HƯỞNG CỦA NP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC VÀ MIỄN DỊCH TRÊN CHUỘT MANG KHỐI U RẮN SARCOMA TG180

Bùi Thị Thu Hà, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Hải,

Nguyễn Thanh Hà Tuấn

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng của cao chiết giàu saponin chiết xuất từ rễ tam thất có hấp - NP(H) và không hấp hơi nóng - NP(O) lên một số chỉ số huyết học và miễn dịch trên chuột nhắt trắng mang khối u rắn sarcoma 180. Phương pháp: Chuột được tiêm tế bào Sarcoma TG180 vào đùi để gây khối u, sau đó cho uống NP(O), NP(H), Lentinan hoặc nước muối sinh lý từ ngày thứ 6 đến ngày 22 kể từ khi tiêm. Ngày 22, mẫu máu được lấy để xét nghiệm IL-2, TNF-α và các chỉ số huyết học; khối lượng tương đối của lách, tuyến ức được xác định. Kết quả: NP(H) và NP(o) (liều 300 mg/kg/ngày và 900 mg/kg/ngày) đều làm tăng số lượng hồng cầu, hemoglobin, hematocrit, điều chỉnh số lượng bạch cầu và tiểu cầu về mức sinh lý, tăng IL-2 và TNF-α máu, tăng cân nặng tương đối của lách và tuyến ức. Tác dụng làm tăng số lượng hồng cầu và hemoglobin của NP(H) tốt hơn so với NP(o ) ở cùng mức liều cũng như so với Lentinan liều 240 mg/kg/ngày (p < 0,05). Tác dụng làm tăng IL-2 và TNF-α máu, tăng khối lượng tương đối của lách và tuyến ức của NP(H) tương đương so với Lentinan liều 240 mg/kg/ngày (p> 0,05)và tốt hơn so với NP(o) ở cùng mức liều (p < 0,05). Kết luận: Cao chiết giàu saponin chiết xuất từ rễ tam thất có tác dụng cải thiện chỉ số huyết học và tăng cường miễn dịch trên chuột nhắt trắng mang khối u rắn sarcoma 180, trong đó cao chiết từ tam thất hấp thể hiện tác dụng tốt hơn so với cao chiết từ tam thất không hấp.

Từ khóa: tam thất, hấp hơi nóng, chỉ số huyết học, tăng cường miễn dịch. 

 

SUMMARY

EFFECTS OF GYDENPHY CASPULES ON STREPTOZOTOCIN-INDUCED TYPE1 DIABETIC IN SWISS MOUSE MODEL

Nguyen Trinh Thach Thi , Nguyen Duy Tuan, Nguyen Thanh Ha Tuan,

Do Thi Huong Lan, Nguyen Hoang Ngan

 

Objective: Evaluation the hypoglycemic effect of Gydenphy capsules on Streptozotocin-induced type 1 diabetic in Swiss mouse model. Methods: The type 1 diabetic model was established by intraperitoneal injections of Streptozocin 150mg/kg in Swiss mouse. Then, the Gydenphy were orally administered daily at a dose of 576 mg/kg/day or 1152 mg/kg/day in 10 days. Blood glucose concentration in the Gydenphy oral groups with that of water control group and the intraperitoneal insulin injection group was compared. Results: Blood glucose concentration in the groups using Gydenphy (dose 576 mg/kg/24h and dose 1152 mg/kg/24h) significal decreased compared to the distilled water group at (p <0.05 at the time of 4 hours, 8 hours; p <0.01 at the time of 3, 10 days). The hypoglycemic effect of Gydenphy at 576 mg/kg/day and 1152 mg/kg/day at 4 hours, 8 hours and 3 days were inferior to insulin 0.1 UI/kg/day for glycemic control. However, the hypoglycemic effect of Gydenphy were equivalent to insulin after 10 consecutive days on treatment. Conclusion: Gydenphy capsules have hypoglycemic effects on Streptozotocin-induced type 1 diabetes in Swiss mouse model.

Keywords: Type 1 diabetes, Gydenphy, Swiss mice.

 Tải toàn văn: vui lòng đặt hàng theo email: tapchi@sinhlyhoc.com.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow