user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
Số 2.2021

HIỆU QUẢ CẦM MÁU VÀ LÀM LÀNH VẾT THƯƠNG CỦA KEO FIBRIN TỰ THÂN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

date25/06/2021 view121

 HIỆU QUẢ CẦM MÁU VÀ LÀM LÀNH VẾT THƯƠNG CỦA KEO FIBRIN TỰ THÂN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Hoàng Thu Soan, Vũ Tiến Thăng, Vũ Thị Kim Liên,
Bùi Thị Kiều Vân, Vũ Hoàng Phương Thúy, Nguyễn Mai Hương,
Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Thái
 
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả cầm máu và làm lành vết thương ghép da của keo dán fibrin tự thân trên động vật thực nghiệm. Phương pháp: Phương pháp thực nghiệm, tiến hành trên 6 con thỏ để xác định vai trò của keo fibrin trong cầm máu, khả năng làm lành vết ghép da trên thỏ thực nghiệm thông qua đánh giá tình trạng mảnh ghép: kích thước, độ phồng, màu sắc, ranh giới giữa mảnh ghép với da xung quanh. Kết quả: Hiệu quả cầm máu ghép bằng keo fibrin: thời gian cầm máu là 129,33 ± 42,01 giây, thời gian ghép là 128,33 ± 41,87 giây; ghép bằng khâu chỉ: thời gian cầm máu là 475,17 ± 59,97 giây, thời gian khâu là 350,67 ± 52,23 giây. Hiệu quả làm lành vết thương: mảnh ghép được dán bằng keo fibrin tự thân ở các thời điểm sau 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày, 20 ngày và 30 ngày có hiện tượng lành vết thương sớm hơn, miếng ghép phẳng và sẹo đẹp hơn so với miếng da ghép bằng khâu chỉ. Kết luận: Sử dụng keo fibrin tự thân trong ghép da có khả năng cầm máu, làm lành vết thương và đạt độ thẩm mỹ khi tốt hơn so với ghép da bằng chỉ khâu.
Từ khóa: fibrinogen, keo fibrin.
 
 
SUMMARY
THE HEMOSTATIC AND WOUND HEALING EFFECTS OF AUTOLOGOUS FIBRIN ADHESIVE IN EXPERIMENTAL ANIMALS
Hoang Thu Soan, Vu Tien Thang, Vu Thi Kim Lien
Bui Thi Kieu Van, Vu Hoang Phuong Thuy, Nguyen Mai Huong
Pham Thi Thu Huong, Nguyen Thi Thu Thai
 
Objectives: Evaluate the hemostasis and skin graft wound healing effect of autologous fibrin adhesive in experimental animals. Methods: experimental method, conducted on 6 rabbits to determine the role of fibrin glue in hemostasis, ability to heal skin graft in experimental rabbits through assessment of graft status: size, swelling, color, boundary between the puzzle piece and the surrounding skin. Results: 1/ Effective hemostasis: fibrin glue transplant: hemostasis time is 129.33±42.01 seconds, transplant time is 128.33±41.87 seconds; suture stitching: hemostasis time is 475.17±59.97 seconds, stitching time is 350.67±52.23 seconds. At times after 1 day, 3 days, 7 days, 10 days, 14 days, 20 days and 30 days there is an earlier phenomenon of wound healing, the flattened and scarred patch is more beautiful than the skin graft with sewing thread. Conclusions: Using autologous fibrin glue in skin grafting has the ability to stop bleeding, heal wounds and achieve better aesthetics than skin grafting with sutures.
Key words: fibrinogen, fibrin glue.
 
Tải toàn văn: vui lòng đặt hàng theo email: tapchi@sinhlyhoc.com.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow