user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`

Liên kết - Quảng cáo

THÀNH LẬP HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM

08/04/2019

763 Hội Sinh lý học Việt Nam được thành lập chính thức ngày 24 tháng 5 năm 1969. Nhưng trước đó, đã có một thời kỳ dài tiền hoạt động.

ĐIỀU LỆ HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM

14/03/2019

725 Tiêu chuẩn bắt buộc của thành viên Hội Sinh lý học Việt Nam phải là những nhà khoa học...

CHI HỘI SINH LÝ HỌC TP HỒ CHÍ MINH

26/09/2018

760 Chi hội Sinh lý học thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 11 tháng 2 năm 1977

CHI HỘI CHẨN ĐOÁN CHỨC NĂNG

02/11/2017

742 Chi hội Chẩn đoán chức năng được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 2008, tại trường Đại...

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP

12/11/2019

568 Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Sinh lý học Việt Nam được tổ chức trang trọng tại Đại học Y Hà Nội, ngày 9/11/2019.

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM LẦN 2 NĂM 2019

12/08/2019

769 Kỳ họp Ban chấp hành lần 2 năm 2019 họp bàn về công tác phát hành tạp chí và các nội dung cho...

HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2018

03/05/2019

758 Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc năm 2018 tổ chức ngày 26 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO VỀ SINH HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ LẦN 2 NĂM 2017

03/05/2019

700 Sinh hoạt Khoa học chuyên đề lần 2 năm 2017 được tổ chức ngày 12 tháng 8 năm 2017
arrow